Kontakt

Ordförande Casten Lychou
tel 0533-155 51
Sekreterare Gunilla Sätterman
gunilla.satterman@hotmail.com
Kassör Per Elwing
Ledamöter Karin Elwing
Bengt E Johnson
Göran Lindskog
Jocke Wester